opmerkelijk

Get access to our latest news by signing up for our newsletter.

Useless project vestigt de aandacht op duurzaamheid - gimmii
aan-uit

Useless project vestigt de aandacht op duurzaamheid

Nika Rams wil met zijn USELESS project op een subtiele manier de aandacht vestigen op duurzaamheid en onverschillig (mis)gebruik van onze natuurlijke bronnen tegengaan. De stop voor in het stopcon...