opmerkelijk

Get access to our latest news by signing up for our newsletter.

Useless project vestigt de aandacht op duurzaamheid - gimmii
aan-uit

Useless project vestigt de aandacht op duurzaamheid

Nika Rams wil met zijn USELESS project op een subtiele manier de aandacht vestigen op duurzaamheid en onverschillig (mis)gebruik van onze natuurlijke bronnen tegengaan. De stop voor in het stopcon...

aan-uitHet wiel opnieuw uitgevonden... - gimmii

Het wiel opnieuw uitgevonden...

We worden ons steeds meer bewust van het feit dat we onze leefomgeving waar mogelijk moeten ontlasten. Tijdens de klimaat conferentie in Kopenhagen is een revolutionair nieuw wiel gepresenteerd. V...

Georganiseerde chaos

Mijn eerste redactionele stuk voor Gimmii wil ik graag met wat symboliek beginnen. Een kapstok, waar ik mijn ideeën over vormgeving aan kan ophangen. Net binnen is de kapstok vaak het eerste wat je...